TRỌNG LƯỢNG THỂ TÍCH

Trọng lượng thể tích, còn gọi là trọng lượng cồng kềnh, được dùng bởi vì thể tích lô hàng chiếm chỗ trên máy bay có chi phí lớn hơn so với trọng lượng thực tế của lô hàng. Bạn phải tính toán trọng lượng thể tích cho mỗi lô hàng, so sánh với trọng lượng thực tế của nó, và sử dụng trọng lượng lớn hơn để xác định chi phí vận chuyển của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *