THÔNG TIN HẢI QUAN

Những mặt hàng được vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế đều có những tiêu chuẩn riêng về thù tục hải quan. Trên từng quốc gia, bộ phận hải quan kết hợp với các bộ phận liên quan như kiểm dịch, kiểm định có trách nhiệm giám sát và tuân thủ theo luật định của nước sở tại.

Thuế là gì?

Thuế thường được phân biệt phụ thuộc vào giá trị của lô hàng bị tính thuế theo phân cấp của Hải Quan quốc tế.

Tại sao lại áp thuế?

Lý do chính để áp thuế cho hàng hóa là để bảo vệ những nghành nghể của nước đó đối với những sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty nước ngoài. Tất cả những thông tin trên vận đơn của bạn và cả trên invoice cùng với những hồ sơ chúng từ khác sẽ giúp để xác định mức thuế cần phải đóng. Hải Quan sẽ không cho phép thông quan tất cả những lô hàng nào khi chưa thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến thuế cho nên hãy cung cấp cho chúng tôi tất cả những thông tin/chứng từ cần thiết liên quan đến lô hàng để tránh trường hợp hàng bị giữ lại tại hải quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *